page_head_bg

Isoflavoonid

Ei.

Ärinimi

Cas nr.

Molekulaarvalem

Molekulmass

Keemiline struktuur

Puhtus

Taimne ressurss

1

Glütsiteiin;

4',7-dihüdroksü-6-

metoksüisoflavoon

40957-83-3

C16H12O5

284,26

Isoflavoonid 

≥99,0

(Glütsiin

Max (L.)

Merrill)

2

Glütsitiin

40246-10-4

C22H22O10

446,40

 Isoflavoonid

≥99,0

(Glütsiin

Max (L.)

Merrill)

3

Genisteiin

446-72-0

C15H10O5

270,24

 Isoflavoonid

≥99,0

(Glütsiin

Max (L.)

Merrill)

4

Genistiin;

4',5,7-trihüdroksüisoflavoon

-7-glükosiid;

Genisteiin-7-O-β-

D-glükopüranosiid

529-59-9

C21H20O10

432,38

 Isoflavoonid

≥99,0

(Glütsiin

Max (L.)

Merrill)

5

Daidzein

486-66-8

C15H10O4

254,24

 Isoflavoonid

≥99,0

(Glütsiin

Max (L.)

Merrill)

6

Daidzin

552-66-9

C21H20O9

416,38

 Isoflavoonid

≥99,0

(Glütsiin

Max (L.)

Merrill)

7

kalükosiin;

7,3'-dihüdroksü-4'

-metoksüisoflavoon

20575-57-9

C16H12O5

284,26

 Isoflavoonid

≥98,5

(Astragali Radix)

 

8

kalükosiin-7-glükosiid;

kalükosiin-7-O-β-

D-glükosiid

20633-67-4

C22H22O10

446,40

 Isoflavoonid

≥98,5

(Astragali Radix)

 

9

Formononetiin;

7-hüdroksü-4'-

metoksüisoflavoon

485-72-3

C16H12O4

268,27

 Isoflavoonid

≥98,5

(Astragali Radix)

 

10

Ononiin;Ononosiid;

fomononetiin;

Formononetiin-7-O-β-D

- glükopüranosiid

486-62-4

C22H22O9

430.40

 Isoflavoonid

≥98,5

(Astragali Radix)

 

11

metüülofiopogonanoon A;

Opogonanone A

74805-92-8

C19H18O6

342,34

 Isoflavoonid

≥98,0

(Ophiopogonis

Radix)

12

Metüülofiopogonanoon B

74805-91-7

C19H20O5

328,36

 Isoflavoonid

≥98,0

(Ophiopogonis

Radix)

13

metüülofiopogonoon A;

74805-90-6

C19H16O6

340,34

 Isoflavoonid

≥98,0

(Ophiopogonis

Radix)

14

Metüülofiopogonoon B

74805-89-3

C19H18O5

326,33

 Isoflavoonid

≥98,0

(Ophiopogonis

Radix)

15

Sophoricoside

152-95-4

C21H20O10

432,38

 Isoflavoonid

≥98,5

(Lonicerae Japonicae Flos)

16

7,2'-dihüdroksü-3',4'

-dimetoksüisoflavaan;

Isomukronulatool

52250-35-8

C17H18O5

302,32

 Isoflavoonid

≥98,0

(Dalbergiae

Odoriferae

Lignum)

17

7,2'-dihüdroksü-3',4'-

dimetoksüisoflavaan-7-O-β-

D-glükopüranosiid

94367-43-8

C23H28O10

464,46

 Isoflavoonid

≥97,0

(Dalbergiae

Odoriferae

Lignum)

18

3-hüdroksü-9,10-

dimetoksüpterkarpaan;

Metüülnissoliin

73340-41-7

C17H16O5

300,31

 Isoflavoonid

≥97,0

(Dalbergiae

Odoriferae

Lignum)

19

9,10-dimetoksüpterkarpaan

-3-O-β-D-glükosiid;

9-O-metüülnissoliin 3-O-glükosiid

94367-42-7

C23H26O10

462,45

 Isoflavoonid

≥97,0

(Dalbergiae

Odoriferae

Lignum)

20

tektoridiin;Shekanin

611-40-5

C22H22O11

462,40

 Isoflavoonid

≥98,5

(Belamcandae Rhizoma)

21

5,6,7,40-tetrahüdroksüisoflavoon-6,7-di-ObD-glükopüranosiid

1219001-04-3

C27H30O16

610,52

 Isoflavoonid

≥98,0

GH5

22

6"-O-ksülosüültektoridiin; tektorigeniin 7-O-ksülosüülglükosiid; tektorigeniin 7-O-β-D-ksülosüül-(1→6)-β-D-glükopüranosiid

231288-19-0

C27H30O15

594,52

 Isoflavoonid

≥98,0

G3

23

Irigenin

548-76-5

C18H16O8

360,31

 Isoflavoonid

≥98,5

(Belamcandae Rhizoma)

24

Irisflorentiin;

Iirisflorentiin

41743-73-1

C20H18O8

386,35

 Isoflavoonid

≥98,5

(Belamcandae Rhizoma)

25

Dihhotomitiin;

5,3'-dihüdroksü-4',5'-dimetoksü-6,7-metüleendioksüisoflavoon

88509-91-5

C18H14O8

358.30

 Isoflavoonid

≥98,5

(Belamcandae Rhizoma)

26

Irigeniin-7-O-beeta-D-glükopüranosiid

491-74-7

C24H26O13

522,46

 Isoflavoonid

≥98,5

(Belamcandae Rhizoma)

27

Iristektorigeniin A

39012-01-6

C17H14O7

330,29

 Isoflavoonid

≥98,5

(Belamcandae Rhizoma)

28

iristektorigeniin B;

Iristektrigeniin B

86849-77-6

C17H14O7

330,29

 Isoflavoonid

≥98,0

(Belamcandae Rhizoma)

29

tektorigeniin;

Tektrigeniin

548-77-6

C16H12O6

300,26

 Isoflavoonid

≥98,0

(Belamcandae Rhizoma)

30

Corylin

53947-92-5

C20H16O4

320,34

 Isoflavoonid

>98%

Psoralea   corylifolia

31

6"-O-ksülosüülglütsitiin

231288-18-9

C27H30O14

578,52

 Isoflavoonid

>98%

konfidentsiaalne

32

Iristektoriin A

37744-61-9

C23H24O12

492,43

 Isoflavoonid

>98%

(Belamcandae Rhizoma)

33

iristektoriin B;

iristektrigeniin A 7-glükosiid;

Iristektorigeniin A 7-glükosiid

94396-09-5

C23H24O12

492,43

 Isoflavoonid

>98%

(Belamcandae Rhizoma)

34

Medikarpiin;3-hüdroksü-9-metoksüpterokarpaan;(+)-demetüülhomopterokarpiin

33983-40-3

C16H14O4

270,28

 Isoflavoonid

>98%

Caulis Spatholobi