glava_stranice_bg

Kromoni

Ne.

Trgovački naziv

Cas br.

Molekularna formula

Molekularna težina

Kemijska struktura

Čistoća

Biljni izvor

1

Cimifugin

37921-38-3

C16H18O6

306.31

Kromoni 

≥99,0

(Cimicifugae

rizoma)

2

Prim-O-glukozilcimifugin

80681-45-4

C22H28O11

468.45

 Kromoni

≥98,5

(Cimicifugae

rizoma)

3

Sec-O-glukozilhamaudol

80681-44-3

C21H26O10

438.42

 Kromoni

≥98,5

(Saposhnikoviae

Radix)

4

4'-ObD-glukozil-5-0

-metilvisaminol

84272-85-5

C22H28O10

452.45

Kromoni 

≥98,5

(Saposhnikoviae

Radix)

5

Osthole

484-12-8

C15H16O3

244.29

 Kromoni

≥98,5

(Angelicae

Pubescentis

Radix)