page_head_bg

Бусад төрлийн флавонууд

Үгүй

Худалдааны нэр

Cas No.

Молекулын томъёо

Молекулын жин

Химийн бүтэц

Цэвэр байдал

Ургамлын нөөц

1

Эриодиктол

552-58-9

C15H12O6

288.25

 Бусад төрлийн флавонууд

≥99.0

(Visci

Herba)

2

(+/-) Ликвиритигенин

41680-09-5

C15H12O4

256.25

 Бусад төрлийн флавонууд

≥98.5

(Гликирриз

Radix нар

Rhizoma)

 

3

Ликвиритиген

578-86-9

C15H12O4

256.25

 Бусад төрлийн флавонууд

≥98.5

(Гликирриз

Radix нар

Rhizoma)

 

4

Ликиритин;

ликиритозид;Ликвиритин;

Ликиритозид

551-15-5

C21H22O9

418.39

 Бусад төрлийн флавонууд

≥98.5

(Гликирриз

Radix нар

Rhizoma)

 

5

изоликиритиген

961-29-5

C15H12O4

256.25

 Бусад төрлийн флавонууд

≥98.0

(Гликирриз

Radix нар

Rhizoma)

 

6

изоликиритин;

неоизоликуритин

5041-81-6

C21H22O9

418.39

 Бусад төрлийн флавонууд

≥98.0

(Гликирриз

Radix нар

Rhizoma)

 

7

Неоликиритин

5088-75-5

C21H22O9

418.39

 Бусад төрлийн флавонууд

>98%

Glycyrrhiza uralensis

8

Неоисоликиритин

7014-39-3

C21H22O9

418.39

 Бусад төрлийн флавонууд

>98%

Glycyrrhiza uralensis

9

Ликиритин апозид

74639-14-8

C26H30O13

550.51

 Бусад төрлийн флавонууд

≥98.5

(Гликирриз

Radix нар

Rhizoma)

 

10

Изоликиритин апозид

120926-46-7

C26H30O13

550.51

 Бусад төрлийн флавонууд

≥98.0

(Гликирриз

Radix нар

Rhizoma)

 

11

Флоризин

 

60-81-1

C21H24O10

436.41

 Бусад төрлийн флавонууд

≥98.5

(Malus sieversii

(Лед.) Роем.)

12

Цианидин хлорид;

цианидолхлорид;

цианидол

528-58-5

C15H11O6.Cl

322.70

 Бусад төрлийн флавонууд

≥97.0

(Үрийн шингэний тригон)

13

глюкоцианидин;

Куроманин хлорид;

Куроманин;

Куроманин;

Цианидол 3-глюкозид;

7084-24-4

C21H21O11.Cl

484.84

 Бусад төрлийн флавонууд

≥97.0

(Үрийн шингэний тригон)

14

Бавачин

19879-32-4

C20H20O4

324.37

 Бусад төрлийн флавонууд

>98%

Psoralea   corylifolia

15

Исобавачин

31524-62-6

C20H20O4

324.37

 Бусад төрлийн флавонууд

>98%

Psoralea   corylifolia

16

Бавачинин А;Бавачинин;

19879-30-2

C21H22O4

338.4

 Бусад төрлийн флавонууд

≥98.5%

Psoralea corylifolia

17

Силикристин;

Силимарин II

33889-69-9

C25H22O10

482.44

 Бусад төрлийн флавонууд

>98%

Силибум марианум

18

Силибин

36804-17-8

C25H22O10

482.44

 Бусад төрлийн флавонууд

>98%

Силибум марианум

19

Силибин А

C25H22O10

482.44

 Бусад төрлийн флавонууд

>98%

Силибум марианум