page_head_bg

क्रोमोन्स

नाही.

व्यापार नाव

कॅस क्र.

आण्विक सूत्र

आण्विक वजन

रासायनिक रचना

पवित्रता

हर्बल संसाधन

1

सिमिफुगिन

३७९२१-३८-३

C16H18O6

306.31

क्रोमोन्स 

≥99.0

(Cimicifugae

रायझोमा)

2

Prim-O-glucosylcimifugin

८०६८१-४५-४

C22H28O11

४६८.४५

 क्रोमोन्स

≥98.5

(Cimicifugae

रायझोमा)

3

से-ओ-ग्लुकोसिलहॅमाउडॉल

80681-44-3

C21H26O10

४३८.४२

 क्रोमोन्स

≥98.5

(सपोश्निकोव्हिया

मूलांक)

4

4'-ObD-Glucosyl-5-O

- मिथाइलविसामिनॉल

84272-85-5

C22H28O10

४५२.४५

क्रोमोन्स 

≥98.5

(सपोश्निकोव्हिया

मूलांक)

5

ओस्थोल

४८४-१२-८

C15H16O3

२४४.२९

 क्रोमोन्स

≥98.5

(एंजेलिका

प्युबेसेंटिस

मूलांक)