sahypa_head_bg

Tehniki goldaw

Tehnologiýa-1

Kwalifikasiýa şahadatnamasy

Biziň kompaniýamyz CNAS laboratoriýa kärini aldy

Gurallar we enjamlar

Kompaniýamyzda ýadro magnit-rezonansy (Bruker 40OMHZ) spektrometri, köpçülik spektrometri (suw SQD), analitiki HPLC (UV detektory, PDA detektory, ESLD detektory bilen enjamlaşdyrylan) we önümiň hilini üpjün etmek üçin beýleki seljeriş gurallary bar.

11
Tehnologiýa-3

Kompaniýanyň artykmaçlygy

Şereketimiz, Şanhaýyň neşe serişdelerine gözegçilik instituty, biomedisina üçin Nanjing jemgyýetçilik hyzmat platformasy we Şanhaý derman senagaty instituty ýaly ylmy gözleg institutlary bilen ýakyn aragatnaşyk saklaýar.Milli ajaýyp himiki maddalaryň hilini barlamak merkezi kompaniýamyzdan 100 metr uzaklykda däl we kompaniýanyň önümleriniň hilini üpjün etmek üçin üçünji tarap synag hyzmatlarynyň doly toplumyny hödürläp biler.