page_head_bg

Lignans

Không.

Tên thương mại

Cas No.

Công thức phân tử

Trọng lượng phân tử

Cấu tạo hóa học

Sự tinh khiết

Nguồn thảo dược

1

Dehydrodiisoeugenol

2680-81-1

C20H22O4

326,39

Lignans 

≥98,5

(Caryophylli

Flos)

2

Licarin B

51020-87-2

C20H20O4

324,37

Lignans CA

≥98,5

(Họ Myristicae

Tinh dịch)

 

3

Myrislignan

171485-39-5

C21H26O6

374.43

 Lignans 

≥98,5

(Họ Myristicae

Tinh dịch)

4

Myristicin

607-91-0

C11H12O3

192,23

 Lignans 

≥95.0

(Họ Myristicae

Tinh dịch)

5

Forsythoside A

79916-77-1

C29H36O15

624,59

 Lignans 

≥98,5

(Forsythiae

Phúc bồn tử)

6

Isoforsythiaside

1357910-26-9

C29H36O15

624,59

 Lignans 

≥98,5

(Forsythiae

Phúc bồn tử)

7

Kakoul

18607-90-4

C10H10O4

194,18

 Lignans 

≥98,5

(Asari

Radix Et

Rhizoma)

8

(-) - Asarinin

133-04-0

C20H18O6

354,35

 Lignans 

≥98,5

(Asari

Radix Et

Rhizoma)

9

Sesamin

607-80-7

C20H18O6

354,36

 Lignans 

≥98,5

(Sesamum indicum)

 

10

Schisandrin A

61281-38-7

C24H32O6

416,51

 Lignans 

≥98.0

(Schisandrae

Chinensis

Phúc bồn tử)

11

Schisandrin

7432-28-2

C24H32O7

432,56

 Lignans 

≥98.0

(Schisandrae

Chinensis

Phúc bồn tử)

12

Schisantherin A

58546-56-8

C30H32O9

536,57

 Lignans 

≥98.0

(Schisandrae

Chinensis

Phúc bồn tử)

13

(-) - Arctigenin

7770-78-7

C21H24O6

372,41

 Lignans 

≥98.0

(Arctii

Phúc bồn tử)

14

Magnolin

31008-18-1

C23H28O7

416.46

 Lignans 

≥98.0

Magnolia denudata

15

(+) - Eudesmin ;

(+) - Pinoresinol dimetyl ete ;

O, O-Dimethylpinoresinol

29106-36-3

C22 H26 O6

386.44

 Lignans 

≥98.0

Magnolia denudata

16

Lirioresinol B ;

(-) - Lirioresinol B ;

(-) - Syringaresinol

6216-81-5

C22 H26 O8

418.44

 Lignans 

≥98.0

Magnolia denudata