page_head_bg

Фенолын хүчил

Үгүй

Худалдааны нэр

Cas No.

Молекулын томъёо

Молекулын жин

Химийн бүтэц

Цэвэр байдал

Ургамлын нөөц

1

Салвианолын хүчил

96574-01-5

C26H22O10

494.45

Фенолын хүчил 

≥98.5

(Салвиа

Miltiorrhizae

Radix Et

Rhizoma)

2

Литоспермийн хүчил B;

Литоспермат-Б

121521-90-2

C36H30O16

718.61

 Фенолын хүчил

≥98.5

(Салвиа

Miltiorrhizae

Radix Et

Rhizoma)

3

Салвианолын хүчил C

115841-09-3

C26H20O10

492.43

 Фенолын хүчил

≥98.0

(Салвиа

Miltiorrhizae

Radix Et

Rhizoma)

4

Розмариний хүчил

20283-92-5

C18H16O8

360.31

 Фенолын хүчил

≥98.5

(Prunellae

Spica)

5

Паеонифлорин

23180-57-6

C23H28O11

480.47

 Фенолын хүчил

≥98.0

(Paeoniae

Радикс

Рубра)

6

Альбифлорин

39011-90-0

C23H28O11

480.46

 Фенолын хүчил

≥98.0

(Paeoniae

Радикс

Рубра)

7

Оксипеонифлорин

39011-91-1

C23H28O12

496.46

 Фенолын хүчил

≥98.0

(Paeoniae

Радикс

Рубра)

8

Бензоилпеонифлорин

38642-49-8

C30H32O12

584.57

 Фенолын хүчил

≥98.0

(Paeoniae

Радикс

Рубра)

9

Эхинакосид

82854-37-3

C35H46O20

786.73

 Фенолын хүчил

≥98.5

(Cistanches

Herba)

10

Вербаскосид

61276-17-3

C29H36O15

624.59

 Фенолын хүчил

≥98.5

(Cistanches

Herba)

11

Изоактеозид

61303-13-7

C29H36O15

624.59

 Фенолын хүчил

≥98.5

(Cistanches

Herba)

12

Тубулозид А

112516-05-9

C37H48 O21

828.76

 Фенолын хүчил

≥98.5

(Cistanches

Herba)

13

Шикими хүчил

138-59-0

C7H10O5

174.15

 Фенолын хүчил

≥98.5

(Аниси

Стеллати

Үр жимс)

14

1-кофеоилкуины хүчил

1241-87-8

C16H18O9

354.31

 Фенолын хүчил

≥98.0

(Lonicerae

Япон

Флос)

15

Хлороген хүчил

327-97-9

C16H18O9

354.31

 Фенолын хүчил

≥98.0

(Lonicerae

Япон

Флос)

16

Криптохлороген хүчил

905-99-7

C16H18O9

354.31

 Фенолын хүчил

≥98.0

(Lonicerae

Япон

Флос)

17

Нохлороген хүчил;

5-кофеолкиникацид

906-33-2

C16H18O9

354.31

 Фенолын хүчил

≥98.0

(Lonicerae

Япон

Флос)

18

Цинарин;

1,4-Дикаффейлкуины хүчил

1182-34-9

C25H24O12

516.45

 Фенолын хүчил

≥98.0

(Lonicerae

Япон

Флос)

19

1,5-Dicaffeoylqunic хүчил;Цинарин(e)

30964-13-7

C25H24O12

516.45

 Фенолын хүчил

≥98.0

(Lonicerae

Япон

Флос)

20

изохлорогенийн хүчил B;3,4-Dicaffeoylquinic хүчил;

14534-61-3

C25H24O12

516.45

 Фенолын хүчил

≥98.0

(Lonicerae

Япон

Флос)

21

изохлороген хүчил А;

3,5-Дикаффеоилкиний хүчил

2450-53-5

C25H24O12

516.45

 Фенолын хүчил

≥98.0

(Lonicerae

Япон

Флос)

22

изохлороген хүчил C;

4,5-Дикаффеоилкиний хүчил

32451-88-0

C25H24O12

516.45

 Фенолын хүчил

≥98.0

(Lonicerae

Япон

Флос)

23

3,4,5-Трикаффеоилкиний хүчил

86632-03-3

C34H30O15

678.59

 Фенолын хүчил

≥98.0

(Lonicerae

Япон

Флос)

24

Гинкголын хүчил C15:1

Гинкголын хүчил I;

Романикардийн хүчил

22910-60-7

(480-​48-​8 устгасан)

C22H34O3

346.50

 Фенолын хүчил

≥98.0

Gбэхбилоба яв

25

Гинкголын хүчил C13:0;

6-n-тридецилсалицилын хүчил;

Гинкгонеолийн хүчил

20261-38-5

C20H32O3

320.47

 Фенолын хүчил

≥98.0

Gбэхбилоба яв

26

Гинкголын хүчил C17:2

102811-39-2

C24H36O3

372.55

 Фенолын хүчил

≥98.0

Gбэхбилоба яв

27

Гинкголын хүчил C15:0

Циклогалифарын хүчил;Устөрөгчжүүлсэн анакардийн хүчил;Гидрогинкголын хүчил

16611-84-0

C22H36O3

348.53

 Фенолын хүчил

≥98.0

Gбэхбилоба яв

28

Гинкголын хүчил 17:1

Гинкголын хүчил II

111047-30-4

C24H38O3

374.56

 Фенолын хүчил

≥98.0

Gбэхбилоба яв

29

6 - гингерол

23513-14-6

C17H26O4

294.39

 Фенолын хүчил

≥98.0

Zingiber officinale

30

8-гингерол

23513-08-8

C19H30O4

322.44

 Фенолын хүчил

≥98.0

Zingiber officinale

31

10 - гингерол

23513-15-7

C21H34O4

350.49

 Фенолын хүчил

≥98.0

Zingiber officinale

32

6-Шогоол

555-66-8

C17H24O3

276.37

 Фенолын хүчил

≥98.0

Zingiber officinale

33

8-Шогоол

36700-45-5

C19H28O3

304.43

 Фенолын хүчил

≥98.0

Zingiber officinale

34

10-Шогаол

36752-54-2

C21H32O3

332.48

 Фенолын хүчил

≥98.0

Zingiber officinale

35

ангидротоптол

C21H20O4

336.39

 Фенолын хүчил

≥98.0

Нотоптеригиум

36

2-(4-гидроксифенил)этил-метоксибензоат

87932-34-1

C16H16O4

272.30

 Фенолын хүчил

≥98.0

Нотоптеригиум