page_head_bg

Хромонууд

Үгүй

Худалдааны нэр

Cas No.

Молекулын томъёо

Молекулын жин

Химийн бүтэц

Цэвэр байдал

Ургамлын нөөц

1

Цимифугин

37921-38-3

C16H18O6

306.31

Хромонууд 

≥99.0

(Cimicifugae

Rhizoma)

2

Прим-О-глюкозилцимифугин

80681-45-4

C22H28O11

468.45

 Хромонууд

≥98.5

(Cimicifugae

Rhizoma)

3

Sec-O-Glucosylhamaudol

80681-44-3

C21H26O10

438.42

 Хромонууд

≥98.5

(Сапошниковиа

Радикс)

4

4'-ObD-Glucosyl-5-O

- метилвисамминол

84272-85-5

C22H28O10

452.45

Хромонууд 

≥98.5

(Сапошниковиа

Радикс)

5

Остол

484-12-8

C15H16O3

244.29

 Хромонууд

≥98.5

(Анжелика

Өсвөр насныхан

Радикс)