page_head_bg

Sắc tố

Không.

Tên thương mại

Cas No.

Công thức phân tử

Trọng lượng phân tử

Cấu tạo hóa học

Sự tinh khiết

Nguồn thảo dược

1

Cimifugin

37921-38-3

C16H18O6

306,31

Sắc tố 

≥99.0

(Cimicifugae

Rhizoma)

2

Prim-O-glucosylcimifugin

80681-45-4

C22H28O11

468.45

 Sắc tố

≥98,5

(Cimicifugae

Rhizoma)

3

Sec-O-Glucosylhamaudol

80681-44-3

C21H26O10

438,42

 Sắc tố

≥98,5

(Saposhnikoviae

Radix)

4

4'-ObD-Glucosyl-5-O

-methylvisamminol

84272-85-5

C22H28O10

452,45

Sắc tố 

≥98,5

(Saposhnikoviae

Radix)

5

Lỗ hổng

484-12-8

C15H16O3

244,29

 Sắc tố

≥98,5

(Angelicae

Pubescentis

Radix)