page_head_bg

Бусад төрлүүд

Үгүй

Худалдааны нэр

Cas No.

Молекулын томъёо

Молекулын жин

Химийн бүтэц

Цэвэр байдал

Ургамлын гаралтай

нөөц

1

Трифолирхизин

6807-83-6

C22H22O10

446.40

Бусад төрлүүд

≥98.5

(кух-сенг)

2

Мааккиаин

19908-48-6

C16H12O5

284.26

Бусад төрлүүд

≥98.5

(кух-сенг)

3

Аристолохийн хүчил

313-67-7

C17H11NO7

341.27

Бусад төрлүүд

≥98.5

(Aristolochiae

Үр жимс)

4

(+) - Усниацин

7562-61-0

C18H16O7

344.32

Бусад төрлүүд

≥98.5

(Usnea diffracta Vain.)

5

Мангиферин

4773-96-0

C19H18O11

422.34

Бусад төрлүүд

≥98.5

(Anemarrhenae

Rhizoma)

6

Неомангиферин

64809-67-2

C25H28O16

584.48

Бусад төрлүүд

≥98.5

(Anemarrhenae

Rhizoma)

7

Миристик хүчил

544-63-8

C14H28O2

228.37

Бусад төрлүүд

≥98.5

(Myristicae

Үрийн шингэн

8

Рак-глицерин-1-

миристат

589-68-4

C17H34O4

302.45

Бусад төрлүүд

≥98.5

(Myristicae

Үрийн шингэн

9

Тримиристин

555-45-3

C45H86O6

723.17

Бусад төрлүүд

≥98.5

(Myristicae

Үрийн шингэн

10

Цирсиумальдегид;5,5'-оксиметиленбис

(2-furfural)

7389-38-0

C12H10O5

234.21

Бусад төрлүүд

≥98.5

(Тайфони

Rhizoma)

11

Мангостин

6147-11-1

C24H26O6

410.47

Бусад төрлүүд

≥98.0

(Гарциниа

мангостан)

12

Гартанин

33390-42-0

C23H24O6

396.44

Бусад төрлүүд

≥98.0

(Гарциниа

мангостан)

13

8-дезоксигартанин

3330-41-9

C23H24O5

380.43

Бусад төрлүүд

≥98.0

(Гарциниа

мангостан)

14

γ-Мангостин

31271-07-5

C23H24O6

396.43

Бусад төрлүүд

≥98.0

(Гарциниа

мангостан)

15

3-изомангостин

19275-46-8

C24H26O6

410.46

Бусад төрлүүд

≥98.0

(Гарциниа

мангостан)

16

Комузид;

Комузид И

131189-57-6

C24H30O14

542.49

Бусад төрлүүд

≥98.0

(Корнус

officinalis)