ବ୍ୟାନର 1
ବ୍ୟାନର 2
ବ୍ୟାନର 3

ଉତ୍ପାଦ

ଆମ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ 80-100 ପ୍ରକାରର ପାରମ୍ପାରିକ ଚାଇନିଜ୍ ମେଡିସିନ୍ ମୋନୋମର ଯ ounds ଗିକ ବିକାଶ କରିପାରିବ |

ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ |

ଆମ ବିଷୟରେ

ଚାଇନାରେ ପାରମ୍ପାରିକ ଚାଇନାର medicine ଷଧର ବିକାଶରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ!

ପ୍ରାୟ- img

ଆମେ କଣ କରୁ

ଜିଆଙ୍ଗସୁ ୟୋଙ୍ଗଜିଆନ୍ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କୋ।, ଲି। ବର୍ଗ ମିଟର |ଆମେ ମୁଖ୍ୟତ traditional ପାରମ୍ପାରିକ ଚାଇନିଜ୍ medicine ଷଧର ସାମଗ୍ରୀକ ଆଧାର, ପାରମ୍ପାରିକ ଚାଇନିଜ୍ medicine ଷଧର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ, ନୂତନ ପାରମ୍ପାରିକ ଚାଇନିଜ୍ medicine ଷଧର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ନିୟୋଜିତ ଅଟୁ |

ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ |
ଇନକୁରି

ଆମର ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆମକୁ ଛାଡିଦିଅ ଏବଂ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବୁ |

ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ |
 • ଆମେ କିଏ

  ଆମେ କିଏ

  ଜିଆଙ୍ଗସୁ ୟୋଙ୍ଗଜିଆନ୍ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କୋ।, ଲିମିଟେଡ୍, 10 ମିଲିୟନ୍ ୟୁଆନ୍ ପଞ୍ଜିକୃତ ପୁଞ୍ଜି ସହିତ ...

 • ଆମେ କଣ କରୁ

  ଆମେ କଣ କରୁ

  ଆମେ ମୁଖ୍ୟତ traditional ପାରମ୍ପାରିକ ଚାଇନିଜ୍ medicine ଷଧର ସାମଗ୍ରୀକ ଆଧାରରେ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ନିୟୋଜିତ ...

 • ଆମକୁ କାହିଁକି ବାଛନ୍ତୁ |

  ଆମକୁ କାହିଁକି ବାଛନ୍ତୁ |

  ଆମର କମ୍ପାନୀର ପାରମ୍ପାରିକ ଚାଇନିଜ୍ medicine ଷଧର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସର ଅଛି ...

ବ୍ୟବସାୟ

ଆମର କମ୍ପାନୀ ଅନେକ ବ scientific ଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିଛି ...

 • 2012 2012

  ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ |

 • 11+ 11+

  ଅଭିଜ୍ଞତା (ବର୍ଷ)

 • ୧୦ ୧୦

  ପଞ୍ଜୀକୃତ ପୁଞ୍ଜି (ମିଲିୟନ୍ ୟୁଆନ୍)

 • 2000 2000

  (ମି2)

 • 1000+ 1000+

  ସ୍ ently ାଧୀନ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦନ (ଉତ୍ପାଦ)

ସମ୍ବାଦ

କମ୍ପାନୀର ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁ and ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଧାରା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ |

ଚାଇନାର medicine ଷଧର ଉପକାରିତା ଏବଂ ଗୁଣ |

ଚାଇନାର medicine ଷଧର ଉପକାରିତା ଏବଂ ଗୁଣ |

ପାରମ୍ପାରିକ ଚାଇନାର medicine ଷଧ ମୋ ଦେଶର ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଗୁଣ ଏବଂ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ |

CNAS ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍

CNAS ସ୍ୱୀକୃତି ହେଉଛି ଚାଇନାର ଜାତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ସେବା ପାଇଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ (CNAS) ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତକରଣ |ଏହା କୋ ...
ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ |

ଚାଇନାର medicine ଷଧର ଉପକାରିତା ଏବଂ ଗୁଣ |

ପାରମ୍ପାରିକ ଚାଇନାର medicine ଷଧ ମୋ ଦେଶର ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ...
ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ |