banner1
banner2
banner3

önüm

Biziň kompaniýamyz her ýyl adaty hytaý lukmançylygy monomer birleşmeleriniň 80-100 görnüşini ösdürip biler.

Has giňişleýin gör

biz hakda

Hytaýda adaty hytaý lukmançylygynyň ösmegine goşant goşmak!

img hakda

näme edýäris

Hasaba alnan maýasy 10 million ýuana barabar bolan “Jiangsu ongongjian Pharmaceutical Technology Co., Ltd.” 2012-nji ýylda döredildi. Jiangsu welaýatynyň Taizhou lukmançylyk şäherinde (“Hytaý lukmançylyk şäheri”, milli derejesi) 2000 meýdany bar inedördül metr.Biz esasan adaty hytaý lukmançylygynyň maddy esaslary, adaty hytaý lukmançylygynyň hil standarty, täze adaty hytaý lukmançylygyny öwrenmek we ösdürmek we ş.m. bilen meşgullanýarys.

Has giňişleýin gör
Inquriy

Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Sorag
 • Biz kim

  Biz kim

  Jiangsu ongongjian Pharmaceutical Technology Co., Ltd., hasaba alnan maýasy 10 million ýuana ...

 • Biz näme edýäris

  Biz näme edýäris

  Esasan hytaý lukmançylygynyň maddy esaslary boýunça gözleg bilen meşgullanýarys ...

 • Näme üçin bizi saýlamaly?

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  Biziň kompaniýamyz adaty hytaý lukmançylygynyň önümçilik kuwwatynyň doly görnüşine eýe ...

Işewürlik

Biziň kompaniýamyz köp ylmy gözleg institutlary bilen ýakyn hyzmatdaşlygy dowam etdirdi ...

 • 2012 2012

  döredildi

 • 11+ 11+

  tejribe (ýyllar)

 • 10 10

  hasaba alnan maýa (million ýuan)

 • 2000 2000

  meýdany tutuň2)

 • 1000+ 1000+

  özbaşdak öndürmek (Önümler)

habarlar

Kompaniýanyň häzirki işlerine düşüniň we pudagyň ugurlaryna üns beriň

Hytaý lukmançylygynyň artykmaçlyklary we aýratynlyklary

Hytaý lukmançylygynyň artykmaçlyklary we aýratynlyklary

Adaty hytaý lukmançylygy meniň ýurdumyň lukmançylyk ylmyna mahsus we Hytaý halkynyň ajaýyp medeniýetiniň möhüm bölegi.

CNAS şahadatnamasy

CNAS akkreditasiýasy, laýyklygy bahalandyrmak üçin Hytaý Milli Akkreditasiýa Gullugynyň (CNAS) gysgaltmasydyr.Bu ...
Has giňişleýin gör

Hytaý lukmançylygynyň artykmaçlyklary we aýratynlyklary

Adaty hytaý lukmançylygy meniň ýurdumyň lukmançylyk ylmyna mahsus we ajaýyplaryň möhüm bölegi ...
Has giňişleýin gör