glava_stranice_bg

Lignani

Ne.

Trgovački naziv

Cas br.

Molekularna formula

Molekularna težina

Kemijska struktura

Čistoća

Biljni izvor

1

Dehidrodiizoeugenol

2680-81-1

C20H22O4

326.39

Lignani 

≥98,5

(Caryophylli

Flos)

2

Licarin B

51020-87-2

C20H20O4

324.37

Lignani CA

≥98,5

(Myristicae

Sjeme)

 

3

Myrislignan

171485-39-5

C21H26O6

374.43

 Lignani 

≥98,5

(Myristicae

Sjeme)

4

Miristicin

607-91-0

C11H12O3

192.23

 Lignani 

≥95,0

(Myristicae

Sjeme)

5

Forzitozid A

79916-77-1

C29H36O15

624.59

 Lignani 

≥98,5

(Forzicije

Fructus)

6

Izoforzitiazid

1357910-26-9

C29H36O15

624.59

 Lignani 

≥98,5

(Forzicije

Fructus)

7

Kakoul

18607-90-4

C10H10O4

194.18

 Lignani 

≥98,5

(Asari

Radix et

rizoma)

8

(-)-Asarinin

133-04-0

C20H18O6

354.35

 Lignani 

≥98,5

(Asari

Radix et

rizoma)

9

Sesamin

607-80-7

C20H18O6

354.36

 Lignani 

≥98,5

(Sesamum indicum)

 

10

Schisandrin A

61281-38-7

C24H32O6

416.51

 Lignani 

≥98,0

(Schisandrae

kineski

Fructus)

11

Schisandrin

7432-28-2

C24H32O7

432.56

 Lignani 

≥98,0

(Schisandrae

kineski

Fructus)

12

Schisantherin A

58546-56-8

C30H32O9

536.57

 Lignani 

≥98,0

(Schisandrae

kineski

Fructus)

13

(-)-Arktigenin

7770-78-7

C21H24O6

372.41

 Lignani 

≥98,0

(Arktii

Fructus)

14

Magnolin

31008-18-1

C23H28O7

416.46

 Lignani 

≥98,0

Magnolia denudata

15

(+)-Eudesmin;

(+)-pinorezinol dimetil eter;

O,O-dimetilpinorezinol

29106-36-3

C22 H26 O6

386.44

 Lignani 

≥98,0

Magnolia denudata

16

Lirioresinol B;

(-)-liriorezinol B;

(-)-Syringaresinol

6216-81-5

C22 H26 O8

418.44

 Lignani 

≥98,0

Magnolia denudata