page_head_bg

लिग्नन्स

नाही.

व्यापार नाव

कॅस क्र.

आण्विक सूत्र

आण्विक वजन

रासायनिक रचना

पवित्रता

हर्बल संसाधन

1

डिहाइड्रोडिस्यूजेनॉल

2680-81-1

C20H22O4

३२६.३९

लिग्नन्स 

≥98.5

(कॅरियोफिली

फ्लॉस)

2

लिकारिन बी

५१०२०-८७-२

C20H20O4

३२४.३७

लिग्नन्स सीए

≥98.5

(Myristicae

वीर्य)

 

3

Myrislignan

१७१४८५-३९-५

C21H26O6

३७४.४३

 लिग्नन्स 

≥98.5

(Myristicae

वीर्य)

4

मिरीस्टिकिन

६०७-९१-०

C11H12O3

१९२.२३

 लिग्नन्स 

≥95.0

(Myristicae

वीर्य)

5

फोर्सिथोसाइड ए

७९९१६-७७-१

C29H36O15

६२४.५९

 लिग्नन्स 

≥98.5

(फोर्सिथिया

फ्रक्टस)

6

आयसोफोर्सिथियासाइड

१३५७९१०-२६-९

C29H36O15

६२४.५९

 लिग्नन्स 

≥98.5

(फोर्सिथिया

फ्रक्टस)

7

काकौल

18607-90-4

C10H10O4

१९४.१८

 लिग्नन्स 

≥98.5

(असारी

मूलांक इ

रायझोमा)

8

(-)-असारिनिन

133-04-0

C20H18O6

354.35

 लिग्नन्स 

≥98.5

(असारी

मूलांक इ

रायझोमा)

9

सेसमिन

६०७-८०-७

C20H18O6

354.36

 लिग्नन्स 

≥98.5

(सेसमम इंडिकम)

 

10

शिसँड्रीन ए

६१२८१-३८-७

C24H32O6

४१६.५१

 लिग्नन्स 

≥98.0

(शिसांद्रे

चिनेन्सिस

फ्रक्टस)

11

शिसँड्रीन

७४३२-२८-२

C24H32O7

४३२.५६

 लिग्नन्स 

≥98.0

(शिसांद्रे

चिनेन्सिस

फ्रक्टस)

12

शिसँथेरिन ए

५८५४६-५६-८

C30H32O9

५३६.५७

 लिग्नन्स 

≥98.0

(शिसांद्रे

चिनेन्सिस

फ्रक्टस)

13

(-)-आर्क्टिजेनिन

७७७०-७८-७

C21H24O6

३७२.४१

 लिग्नन्स 

≥98.0

(आर्कटी

फ्रक्टस)

14

मॅग्नोलिन

31008-18-1

C23H28O7

४१६.४६

 लिग्नन्स 

≥98.0

मॅग्नोलिया डेनुडाटा

15

(+)-युडेस्मिन;

(+)-पिनोरेसिनॉल डायमिथाइल इथर;

O, O-Dimethylpinoresinol

29106-36-3

C22 H26 O6

३८६.४४

 लिग्नन्स 

≥98.0

मॅग्नोलिया डेनुडाटा

16

लिरिओरेसिनॉल बी

(-)-लिरीओरेसिनॉल बी;

(-)-सिरिंगरेसिनॉल

६२१६-८१-५

C22 H26 O8

४१८.४४

 लिग्नन्स 

≥98.0

मॅग्नोलिया डेनुडाटा