page_head_bg

Produkter

Paeoniflorin CAS nr 23180-57-6

Kort beskrivning:

Paeoniflorin kommer från Paeonia rot, pion rot och lila pion rot av Paeoniaceae.Paeoniflorin har låg toxicitet och inga uppenbara biverkningar under normala förhållanden.

Engelskt namn: Paeoniflorin

MolekylWåtta: 480,45

EexterntAutseende: gulbrunt pulver

ScienceDlägenhet: biologi                         

Field: Livsvetenskap


Produktdetalj

Produkttaggar

Nödvändig information

Även känd som paeoniflorin, är det en pinanmonoterpen bitterglykosid isolerad från röd pion och vit pion.Det är ett hygroskopiskt amorft pulver.Det finns i rötterna av Paeonia, pion, lila pion och andra växter av Ranunculaceae.Giftigheten för denna kristall är mycket låg.

[kemiskt namn]5beta-[(bensoyloxi)metyl]tetrahydro-5-hydroxi-2-metyl-2,5-metano-1H-3,4-dioxacyklobuta[cd]pentalen-1alfa(2H)-yl-beta-D-glukopyranosid

[molekylär formel]C23H28O11

【CASNej23180-57-6

Renhet: över 98 %, detektionsmetod: HPLC.

[källa]rötterna av Paeonia albiflora pall, P. suffrsticosa Andr, P. delarayi Franch, en växt av Ranunculaceae, innehållet av radix paeoniae Rubr är högst.

[Specifikation]10%, 20%, 30%, 50%, 90%, 98%

[AaktivIingrediens ] Totala glukosider av Paeonia (TGP) är det allmänna namnet på paeoniflorin, hydroxi-paeoniflorin, paeoniflorin, albiflorin och bensoyl-paeoniflorin, som förkortas TGP.

Fysiska och kemiska egenskaper

Det är hygroskopiskt amorft Tan-pulver (90 % är benvitt pulver)[ α] 16D-12,8。 (C = 4,6, metanol), tetraacetat är färglös nålformad kristall, smältpunkt: 196 ℃.Paeoniflorin är stabilt i sur miljö (pH 2 ~ 6) och instabil i alkalisk miljö.

Innehållsbestämning

I allmänhet kan metod 1 och metod 2 också användas för detektion.Metod 1 används bäst för produktion med högt innehåll, vilket kan hjälpa processpersonal att bättre bedöma produktens renhet.Referensämnet är lätt att sönderdela efter upplösning.

1. Den bestämdes genom högpresterande vätskekromatografi (bilaga VI d).De kromatografiska förhållandena och systemets lämplighet testades med Octadecyl-silanbunden silikagel som fyllmedel;Acetonitril-0,1 % fosforsyralösning (14:86) användes som mobil fas;Detektionsvåglängden är 230nm.Antalet teoretiska plattor beräknat enligt paeoniflorintoppen ska inte vara mindre än 2000. Beredning av referenslösning: väg noggrant en lämplig mängd paeoniflorinreferenslösning och tillsätt metanol för att framställa 60 % paeoniflorin per 1 ml μ G lösning.

2.Att förbättra bestämningsmetoden för paeoniflorin i Radix Paeoniae Alba.Metoder: metoderna i kinesisk farmakopé och de förbättrade metoderna jämfördes.Den mobila fasen var metanolvatten (30:70) och detektionsvåglängden var 230 nm.resultat;Det linjära sambandet för denna metod är bra (r = 0,9995).Den genomsnittliga återhämtningen är 101,518 % och RSD är 1,682 %.Slutsats: den förbättrade metoden är enkel och exakt, vilket kan minska toxiciteten hos organiska lösningsmedel för människor och miljöföroreningar, och ge en referensbas för bestämning av paeoniflorin i praktiken.

Bestämningsmetod

Bestämning av paeoniflorin med HPLC

Tillämpningsområde:denna metod använder HPLC för att bestämma innehållet av paeoniflorin i Guizhi Fuling-piller.

Metoden är lämplig för Guizhi Fuling-piller.

Metodprincip:lägg testprovet i en konisk kolv, tillsätt en lämplig mängd utspädd etanol för ultraljudsextraktion, kyl det, skaka det väl, filtrera det, filtratet går in i högpresterande vätskekromatografen för kromatografisk separation, använd den ultravioletta absorptionsdetektorn för att detektera absorptionsvärdet för paeoniflorin vid våglängden 230nm, och beräkna dess innehåll.


  • Tidigare:
  • Nästa:

  • Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss